LEARNING AGRICULTURAL TOURISM
แปลงเรียนรู้ลำไย

โครงการส่งเสริมการปลูกลำไย ซึ่งเป็นไม้ผลเศรษฐกิจที่สำคัญในการส่งออก และแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลายชนิด นิยมปลูกกันมากทางภาคเหนือของประเทศไทย และภาคตะวันออกบางจังหวัด พันธุ์ที่นิยมปลูกเป็นการค้า ได้แก่ อีดอ สีชมพู และเบี้ยวเขียว และมีเกษตรกรในภาคใต้บางรายนำลำไยพันธุ์อีดอมาผลิตลำไยนอกฤดู

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาทดสอบการปลูกลำไย
2. เพื่อเป็นแปลงเรียนรู้การปลูกและผลิตลำไย
3. เพื่อเป็นแปลงแม่พันธุ์และขยายพันธุ์สู่เกษตรกร
การดำเนินงาน
จัดทำแปลงแม่พันธุ์อีดอ พื้นที 5 ไร่ จำนวน 200 ต้น
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore mag
erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostru
Copyright © 2012 All agrotourismandaman.com Reserved.