LEARNING AGRICULTURAL TOURISM
แปลงเรียนรู้ไม้ดอกไม้ประดับ
เฮลิโคเนียเป็นสกุลพันธุ์ไม้ที่มีหลายสายพันธ์มีชื่อภาษาไทยต่างๆกัน เช่น ธรรมรักษา ก้ามกุ้ง ก้ามกั้ง สร้อยกัทลี เป็นไม้เขตร้อน ที่นิยมใช้เป็นไม้ตัดดอก ไม้กระถาง และตกแต่งสถานที่ ทั้งในและต่างประเทศมีมากมายหลายพันธุ์ เป็นไม้อวบน้ำยืนต้น มีลำต้นใต้ดิน เรียกว่าเหง้า ส่วนของลำต้นเหนือดินเรียกว่า “ต้นเทียม” ประกอบด้วยส่วนของลำต้น และใบเมื่อเจริญเต็มที่ มักมีช่อดอก แทงออกที่ส่วนกลางของต้นเทียม ลำต้นประกอบด้วยกาบใบ วางซ้อนสลับไปมา
แบ่งตามลักษณะของช่อ แบ่งได้เป็น 2 ประเภท
1.เฮลิโคเนียพวกช่อตั้ง ได้แก่ พวกซิตาคอรัม พวก สตริกตา พวก แองกุสตา
ซึ่งทั้งสามพันธุ์นี้เป็นเฮลิโคเนียขนาดเล็กซึ่งในปัจจุบันทั้ง 3 พันธุ์
เป็นที่นิยมตัดดอกขายมากในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีเฮลิโคเนียพวก
บอเจียนา พวกบีไฮ พวก แคริเบีย พวกแวกเนอเรียนา พวก อินดิกา
เป็นเฮลิโคเนียที่นิยมนำมาจัดสวนเพื่อเพิ่มสีสัน

เฮลิโคเนียชนิดดอกห้อย แบ่งลักษณะได้เป็น 2 ประเภท
- พวก รอสตราต้า หรือปากนกแก้ว เป็นเฮลิโคเนียขนาดกลาง
ความสูง 1.5-2 ม. ช่อดอกห้อย ใบประดับมีสีแดง ตอนปลาย
สีเหลืองลักษณะคล้ายปากนกแก้ว ออกดอกเป็นฤดู
- พวก ชาร์เตซี เป็นเฮลิโคเนียขนาดกลาง ความสูง 1.8-2 ม.
ช่อดอกห้อยพันธุ์ เซ็กซีพิงค์
- พวก เพนดูลา เป็นเฮลิโคเนียขนาดกลาง ความสูง 1.5-2 ม.
ช่อดอกห้อย พันธุ์ ไบรท์เรด ออกดอกตลอดปี
Copyright © 2012 All agrotourismandaman.com Reserved.